image image image
image

Reisbureau voor reizen naar Scandinavië, Groot-Brittannië, Ierland en IJsland

Scan Britain, uw online reisagent met meer dan 20 jaar ervaring voor reizen door heel Noord Europa

 

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN.

Wij zijn een gespecialiseerde reisagent in vakanties naar Groot-Brittannië, Ierland en Scandinavië. Wij leveren via internet pakketreizen van verschillende touroperators, op maat gesneden vakantiereizen en verschillende vervoersmogelijkheden. Wij bieden u de mogelijkheid een reis te boeken naar
Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland.

 

Scan Britain is aangesloten bij SGR onder deelnemersnummer 3800

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Vanaf 1 februari 2021 bent u een verplichte bijdrage verschuldigd voor deelname aan de SGR. Het te betalen bedrag is € 5,00 per persoon. De uitzonderingen vindt op op de website van het SGR bij de downloads. (Uitvoeringsregeling bijdrage SGR).

Bekijk de verdere informatie m.b.t. SGR op de SGR website.

 

Calamiteitenfonds

Scan Britain is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren, de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor meer informatie kijk je op www.calamiteitenfonds.nl
.

 

Hoe gaat boeken van een reis in z’n werk en hoe betaalt u:

Op het boekings/offerteformulier of per e-mail geeft u aan of u wilt boeken of een offerte/prijsopgave per e-mail wenst. Geef uw (afwijkende) wensen duidelijk aan, zo nodig in het tekstvak onder in het boekings/offerteformulier. Geeft u aan te willen boeken en, dan is bij beschikbaarheid van de reis, de boeking ook definitief geboekt. Wij berichten u per email dat de boeking definitief is gereserveerd en u bent vanaf dat moment betalingsplichtig. Tevens zenden wij u per e-mail een boekingsbevestiging/factuur en verzoeken wij u om de (aan)betaling.
Mocht de prijs afwijken van de prijs op de website, dan berichten wij u eerst, voor wij een definitieve boeking maken. U kunt dan alsnog uw boekingsopdracht laten vervallen.
U betaalt uw reis aan één van onze bankrekeningen in Nederland.


Tot 6 weken voor vertrek ontvangt u een boekingsbevestiging/factuur met daarop vermeld een bedrag voor de aanbetaling (= 30 % van de reissom met een minimum van € 50,00 p.p., de éénmalige reserveringskosten van €  27,00 per boeking, calamiteitenfonds van  €  2,50 per boeking en S.G.R.-bijdrage van €  5,00 per persoon en eventueel verzekeringskosten) en een restbedrag. Sommige accommodatieverschaffers en touroperators hanteren andere aanbetalingsvoorwaarden, waardoor het aan te betalen bedrag kan afwijken. Wij geven u dat dan aan op de offerte.
Voor vliegtickets geldt een 100% betaling bij boeken.
Het restbedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit zijn. Valt de vertrekdatum binnen 6 weken vanaf de boekingsdatum, dan dient u de gehele reissom vermeld op de boekingsbevestiging/factuur zo spoedig mogelijk via een bankbetaling (internet) te voldoen. Heeft u die mogelijkheid niet, dan dient u voor een spoedbetaling op het postkantoor zorg te dragen. Het is niet mogelijk uw reissom per creditcard aan ons te voldoen.

Is er geen plaats in de gewenste accommodatie, de noodzakelijke ferryovertocht of vliegreis, dan bieden wij u, zo mogelijk, een alternatief aan met een prijsopgave van het alternatief. Wenst u gebruik te maken van het aangeboden alternatief, dan verzoeken wij u de prijsopgave voorzien van uw persoonlijke opdracht per e-mail te retourneren. In de prijsopgave staan alle van belang zijnde gegevens.
Als u een prijsopgave aan ons retourneert, voorzien van uw opdracht, dan is de reservering definitief op het moment dat alle onderdelen van de reis beschikbaar zijn. Is een onderdeel van de reis niet beschikbaar, dan berichten wij u zo spoedig mogelijk, meestal met een alternatief voorstel. U kunt het voorstel dan accepteren of afwijzen.

Het kan zijn dat beschikbaarheid van een accommodatie, ferryovertocht of vlucht bij inboeken moet worden aangevraagd. Dit houdt in dat wij bij de leverancier of vervoerder de beschikbaarheid eerst aan moeten vragen of de door u gewenste kamer, vakantiewoning of vervoer beschikbaar is. Is de accommodatie of het vervoer beschikbaar, dan staat dit ook definitief ingeboekt. Wanneer u de aanvraag tussentijds annuleert, kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als de reis aan onze zijde niet akkoord komt (de aangevraagde accommodatie of vervoer niet beschikbaar blijkt te zijn), dan kunt u de boeking kosteloos annuleren of er wordt u een alternatief geboden (de prijs kan wijzigen). Is een accommodatie of het vervoer bij boeking niet beschikbaar en moet hiervoor door ons een alternatief wordt ingeboekt, dan laten wij u dit altijd eerst weten, voor wij definitief inboeken.


Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Aan een preferentie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie. De mogelijkheid voor een essentie moet altijd worden aangevraagd bij betreffende accommodatieverschaffer of vervoerder. Voor het plaatsen van een essentie kunnen essentiekosten worden berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer  de reis wordt geannuleerd.

Aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere personen, die hij/zij bij boeking aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Communicatie betreffende boekingen verloopt alleen via de boeker.

Reisbescheiden:

De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk 7 dagen voor uw vertrek toegezonden, uitgezonderd last-minute reizen. Veelal worden de reisbescheiden, zo mogelijk, eerder toegestuurd dan 7 dagen voor vertrek.

Verplichte Reisdocumenten:
Voor Groot-Brittannië dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort. (Een Europese ID is niet meer voldoende na de Brexit). Voor Scandinavië dient u eveneens in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID.
Reizigers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen bij hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde grensdocumenten. U dient er echter zelf voor te zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten. Sinds 26 juni 2012 dienen kinderen een eigen identiteitsbewijs te hebben.
Automobilisten/motorrijders hebben tevens een geldig rijbewijs, groene kaart, APK-

keuringsrapport, NL-plaat en kentekenbewijs nodig.

Annuleren:

Wenst u na opgave van uw reservering uw reis te annuleren, dan gelden de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 42e dag voor vertrek: de aanbetaling.
b. bij annulering van de 42e dag tot de 28e dag voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
d. bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
e. bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
f. bij annulering vanaf de 5e dag tot de dag van vertrek: 90% van de reissom.
g. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

Voor vliegreizen, autohuur, camperhuur, huur van vakantiewoningen, cottages en stacaravans, en enkele afwijkende reizen, kunnen andere annuleringsbepalingen gelden.
Voor vervoer per ferrymaatschappij, gelden de algemene voorwaarden van de ferrymaatschappij.

Voor boekingen ondergebracht bij Norske of Voigt Travel gelden eveneens afwijkende annuleringsvoorwaarden.

 
Scan Britain treedt, afhankelijk van type reis, op als reisagent of touroperator. Voor de vervoersmogelijkheden, reizen, accommodaties gelden de boekings- en reisvoorwaarden, zoals gehanteerd door de desbetreffende vervoerder/reisorganisator/accommodatieverschaffer, auto- of camperverhuurder. Deze voorwaarden prevaleren boven de voorwaarden van Scan Britain.

 

Annuleringsvoorwaarden lijndienstvluchten

Op het vervoer per lijndienstvluchten zijn altijd de volgende afwijkende annuleringsbepaling van toepassing: De wijzigings/annuleringskosten voor het vliegvervoer bedragen 100% zodra de tickets zijn uitgegeven / geprint. Indien u uw vlucht wijzigt of annuleert voordat het ticket is geprint, brengen wij minimaal € 30 per ticket in rekening, afhankelijk van wat de vliegmaatschappij in rekening brengt. (Kan aanzienlijk hoger zijn).

 

Bagageregeling KLM

Vanaf 22 april 2013 zijn de bagageregels bij KLM gewijzigd. Bagage is niet meer inbegrepen in het ticket, hiervoor dient apart betaald te worden. Met het Flying Blue programma van KLM krijgt u korting op deze kosten. Uw Flying Blue nummer dient vóór of bij online check-in bij KLM bekend te zijn. Regelmatig verandert deze regeling, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn  Meer informatie vindt u op de website van KLM.
Voor andere luchtvaart maatschappijen gelden andere bagageregelingen, welke wij vermelden bij boeken van de vluchten.

 

Wijzigen door de reiziger:

a: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen, voor zover mogelijk, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

b: Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 32,- per boeking  en eventuele communicatiekosten te vergoeden.

c: Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

d: Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

e: .Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

  

Aanpassings- en wijzigingskosten bij boeken:

Indien er door de touroperator, ferrymaatschappij of accommodatieverschaffer, aanpassingskosten in rekening wordt gebracht voor een door de klant gewenste aanpassing aan de (rond)reis, zullen deze door Scan Britain aan de klant worden doorberekend. Bij aanpassingskosten hoger dan € 35,- nemen wij eerst contact met u op, voor wij definitief aanpassen. Indien u tijdens een boeking een deel van een (rond)reis wijzigt of indien u afwijkt van de originele lengte van een rondreis zoals vermeld in het aanbod, brengen wij hiervoor € 18 per boeking in rekening.

 

Uw persoonsgegevens en privacy:

De gegevens die u in moet vullen voor het maken van een boeking of een offerte hebben wij nodig om deze dienst te verlenen. De informatie wordt door ons gebruikt voor interne administratie. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor het vastleggen/uitvoeren van uw reserveringen en verzekering. Tevens wordt een mobiel telefoonnummer gevraagd voor in geval van calamiteiten om u snel te kunnen bereiken. Daarnaast vragen wij een thuisblijvers telefoonnummer voor in noodsituaties, zodat wij deze personen kunnen inlichten.

 

Milieuoverwegingen geen brochures:

Wij kunnen een breed assortiment van mogelijkheden leveren, maar zenden uit milieuoverwegingen geen brochures. Wij beschouwen onze website als onze brochure. (hebben geen eigen papieren brochure). U kunt altijd de gegevens van de website uitprinten. Wij helpen u graag via email op weg naar een bij u persoonlijk passende vakantie.
Ons aanbod is zeer uitgebreid naar onze specialisatielanden.
Veel cottages,  vakantiewoningen,  mobilehomes,  bootverhuur,  hotels,  Bed & Breakfasts, rondreizen langs hotels en  vakantiewoningen,  ferryovertochten,  vliegtickets,  flydrives, auto en camperhuur ter plaatse, autorondreizen en cruisereizen. En verder alles wat een gespecialiseerde touroperator levert.

 

Korte Termijnboekingen:

Het is beter vroegtijdig te boeken, maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunnen wij u het volgende aanbieden voor korte termijn boekingen.
Tot 7 dagen voor uw vertrekdatum kunt u een boeking per e-mail of boekingsformulier opgeven.
Vanaf 16 dagen tot 7 dagen voor uw vertrekdatum kunnen wij alleen boekingen in behandeling nemen die nog uitvoerbaar zijn. Na ontvangst van uw opdracht, berichten wij u per e-mail of de boeking nog mogelijk is. Is de boeking nog mogelijk, dan verzoeken wij u de betaling nog zelfde dag met spoed telefonisch over te boeken (postgiro) of internetbankieren te betalen.
Tevens kunnen wij € 22 extra "Last-Minute"-kosten berekenen. Wij reserveren uw wensen en uw reisbescheiden zenden wij per post of e-mail toe. Tot het moment dat de reservering akkoord is, kunnen wij een boeking niet garanderen.

 

Huisdieren

Indien u uw huisdier wilt meenemen op vakantie dient deze te voldoen aan de richtlijnen van het land. Informeer hiernaar vooraf bij uw dierenarts en of de respectievelijke verkeersbureaus. Bovendien moet er gekeken worden of het dier is toegestaan in de door u gewenste accommodatie en of hiervoor een toeslag van toepassing is.

Groot-Brittannië: in hotels is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen, op enkele uitzonderingen na. In sommige vakantiewoningen is het wel toegestaan om een huisdier mee te nemen.
Scandinavië: in veel accommodaties is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen. Neemt u hiervoor contact met ons op, indien u een huisdier wenst mee te nemen.

 

Huur auto of camper
Voor de huur van een auto of camper dient de hoofdboeker/bestuurder in het bezit te zijn van een creditcard voor de borg. De limiet op uw creditcard zal (tijdelijk) hoog genoeg moeten zijn. Het is niet mogelijk om de borg op een andere manier te voldoen. Bij de camperhuur dient de creditcard nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na inleveren van de camper. De mogelijkheid van huren van een auto of camper is voor de bestuurder leeftijdgebonden, afhankelijk van land en verhuurmaatschappij.

 

Verzekeringen

U wordt sterk aangeraden direct bij reservering een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten.  Indien u via Scan Britain uw verzekering(en) geregeld heeft, bent u verzekerd bij de Europeesche Verzekeringen. Voor de exacte voorwaarden van zowel de annulerings- als de reisverzekering kunt u kijken op www.europeesche.nl.

 

Omstandigheden

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, andere eten, anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekeningen mee te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden ter plaatse en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming.

Seizoenen

Voor onze reizen op basis van rondreizen en losse hotels, vakantiewoningen naar met name Scandinavië, willen wij u erop attenderen dat in de zomer het toeristenseizoen loopt van half juni tot half augustus. Buiten deze periodes kan het voorkomen dat een aantal attracties, tolwegen en veerverbindingen gesloten kunnen zijn. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met het desbetreffende verkeersbureau. In de winterperiode loopt het Scandinavische hoogseizoen van half december tot eind maart.

 

Wat houdt halfpension in?

Scandinavië: als u uw hotelrondreis op basis van halfpension hebt geboekt (ontbijt en diner), kan het diner bestaan uit een buffet, een menu van 3-4 gangen of een eenvoudige maaltijd. Dit kan bij elk hotel verschillen.
In Groot Brittannië kan het aantal gangen en de keuzemogelijkheden bij ieder hotel verschillen. Soms kan er een keuze worden gemaakt uit het à la carte menu, maar wordt voor bepaalde gerechten een toeslag gevraagd. Vraag het bedienend personeel naar de voorwaarden.

 

Reserveringskosten

Voor al onze boekingen/reserveringen brengen wij u éénmalig € 27,00 reserverings- en verzendkosten in rekening, hetzij anders vermeld. Reserveringskosten komen nimmer in aanmerking voor restitutie.
Voor het klaarleggen van tickets op de luchthaven Schiphol worden extra kosten in rekening gebracht, waarvan het bedrag afhankelijk is van de touroperator en/of vliegmaatschappij.

 

Onvolkomenheden onderweg:

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid of tekortkoming constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding per plaatse doet bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier, vakantiewoning, cottage- verhuurder, auto/camper verhuurmaatschappij of vervoerder) of bij de reisleiding of een andere plaatselijke vertegenwoordiger indien aanwezig. Dat kan vaak verder ongemak en klachten voorkomen. Indien u uw klachten niet ter plaatse meldt, kunnen we achteraf geen garantie geven een oplossing te bewerkstelligen en kan u  eventuele recht op schadevergoeding komen te vervallen.  In noodgevallen kunt u ons bellen op telefoonnummer +31(0)229-210013 of de Touroperator waar de reis staat geboekt. Indien van toepassing staat het  telefoonnummer van de Touroperator  vermeld in de reisbescheiden. Zijn de telefoonnummers niet bereikbaar, spreek dan een boodschap in op de telefoonbeantwoorder met een telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken of bel een telefoonnummer welke is vermeld op de reisgegevens. Indien u de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt het recht op restitutie.

Indien de tekortkoming niet naar tevredenheid van de boeker ter plaatse is opgelost en deze wenst een klacht in te dienen, behoort de klacht schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk 1 maand na terugkomst – bij Scan Britain te zijn ontvangen. Klachten ontvangen buiten deze termijn worden niet door Scan Britain in behandeling genomen.

Samengestelde reizen:

Het kan voorkomen dat op uw verzoek een reis is opgebouwd uit verschillende onderdelen, geboekt bij verschillende organisaties. U bent bij door uzelf samengestelde reizen zelf verantwoordelijk door de onderdelen welke niet via ScanBritain zijn geboekt. Scan Britain kan nimmer voor deze onderdelen van de reis verantwoordelijk worden gesteld voor de aansluitingen van vervoer en accommodaties en voor vertragingen tijdens de reis. Indien op uw verzoek afwijkende accommodaties door Scan Britain worden geboekt, waar ScanBritain geen contractuele verbindingen mee heeft, bent uzelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze accommodaties en kunt u Scan Britain nimmer aansprakelijk stellen voor de kwaliteit van deze accommodaties.


Aansprakelijkheid

Scan Britain is uitsluitend agent van de diverse aanbieders, die elk hun eigen voorwaarden hanteren en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele schade welke door vermelde verzekeringen wordt gedekt, noch voor eventuele schade als gevolg van tekortkomingen en/of nalatigheden van de gecontracteerde firma's en/of hun vertegenwoordigers. Uiteraard zet Scan Britain zich altijd in om te bemiddelen bij onverhoopte problemen.

Kennelijke fouten en prijswijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om de op onze website vermelde tarieven, vertrektijden, bepalingen enz. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Kennelijke fouten en vergissingen  op de website en in een offerte binden ons niet.